حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

خاستگاه هرمنوتیک خود

گروه مولفان | میشل فوکو| نیکو سرخوش| افشین جهاندیده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 190

16,000 تومــان

سوژه، استیلا و قدرت در نگاه هورکهایمر، مارکوز، هابرماس و فوکو

گروه مولفان | پیتر میلر| نیکو سرخوش| افشین جهاندیده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 333

26,000 تومــان

مراقبت و تنبیه

گروه مولفان | میشل فوکو| نیکو سرخوش| افشین جهاندیده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 391

32,000تومــان

دیرینه شناسی دانش

گروه مولفان | میشل فوکو| نیکو سرخوش| افشین جهاندیده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 310

26,000 تومــان

فوکو

گروه مولفان | ژیل دولوز| نیکو سرخوش| افشین جهاندیده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 196

20,000 تومــان

درآمدی بر اندیشه ی پیچیده

گروه مولفان | ادگار مورن| افشین جهاندیده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 143

8,000 تومــان

ایران

گروه مولفان | میشل فوکو| افشین جهاندیده| نیکو سرخوش
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 232

16,000 تومــان

اراده به دانستن

گروه مولفان | میشل فوکو| نیکو سرخوش| افشین جهاندیده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 183

14,000تومــان

تئاتر فلسفه

گروه مولفان | میشل فوکو| نیکو سرخوش| افشین جهاندیده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 551

38,000تومــان

نیچه، فروید، مارکس

گروه مولفان | میشل فوکو| افشین جهاندیده
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 216

18,500تومــان

واژگان مکتب فرانکفورت

گروه مولفان | ایو کوسه| استفان آبه| افشین جهاندیده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 97

2,000 تومــان

  • 1