حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

یک و دو و سه ... نی نی کوچولو تو هم با من بخون و بگو

گروه مولفان | لورا لوک| کلارا والیامی| علی گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

3,500تومــان

کوشش و کار و تلاش تسلیم چیزی نباش

گروه مولفان | رجینا جی برچ| جنیفر بک هریس| علی گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 16

6,000تومــان

تو دوستمی می دونم دوست خوبت می مونم

گروه مولفان | رجینا جی برچ| کارل ادواردز| علی گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 16

6,000تومــان

بگو که جرئت داری خیلی شهامت داری

گروه مولفان | رجینا جی برچ| برنارد ادنت| علی گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 16

2,000تومــان

تو راست می گی می دونم از تو چشات می خونم

گروه مولفان | رجینا جی برچ| کیکو موتویاما| علی گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 16

2,000تومــان

کار درست کدومه؟ مورچه اینو می دونه

گروه مولفان | رجینا جی برچ| جوی آلن| علی گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 16

6,000تومــان

تو می تونی دوست من حساب کنی روی من

گروه مولفان | رجینا جی برچ| پریسیلا بریس| علی گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 16

6,000تومــان

فکر کن و بعد عمل کن مشکل ما رو حل کن

گروه مولفان | رجینا جی برچ| کاترین لیری| علی گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 16

6,000تومــان

با همدیگه یک صدا کار می کنیم پا به پا

گروه مولفان | رجینا جی برچ| سی. ا نوبنز| علی گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 16

6,000تومــان

نه بالا و نه پایین پیروی از قوانین

گروه مولفان | رجینا جی برچ| کتی امبر| علی گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 16

6,000تومــان

راهنمای کاربردی AutoCAD 2013

گروه مولفان | علی گودرزی| مهدی گودرزی
ناشر: ساکو
تعداد صفحات: 277

10,000 تومــان

طراحی کارخانه با نرم افزار Autocad plant 3D

گروه مولفان | علی گودرزی| مهدی استادی| کوروش شفیعی
ناشر: یزدا
تعداد صفحات: 207

8,000 تومــان