حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روز جغد

گروه مولفان | لئوناردو شاشا| رضا قیصریه| اعظم رسولی
ناشر: کتاب خورشید
تعداد صفحات: 164

13,500 تومــان

ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران

گروه مولفان | اشرف السادات موسوی لر| اعظم رسولی
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 130

12,500 تومــان

خوشبختی در ویترین

گروه مولفان | آلبرتو موراویا| اعظم رسولی| هاله ناظمی| مژگان مهرگان
ناشر: کتاب خورشید
تعداد صفحات: 168

10,800تومــان

داستانهای کوتاه ایتالو کالوینو

گروه مولفان | ایتالو کالوینو| رضا قیصریه| اعظم رسولی| مژگان مهرگان
ناشر: کتاب خورشید
تعداد صفحات: 280

17,200تومــان

دگردیسی در ضیافت

گروه مولفان | آلبرتو موراویا| هاله ناظمی| اعظم رسولی| مژگان مهرگان
ناشر: کتاب خورشید
تعداد صفحات: None

8,800تومــان

دیوار و شمعدانی

گروه مولفان | آلبرتو موراویا| اعظم رسولی
ناشر: کتاب خورشید
تعداد صفحات: None

6,000تومــان

چه کسی در دریا مین کاشت؟

گروه مولفان | ایتالو کالوینو| اعظم رسولی
ناشر: کتاب خورشید
تعداد صفحات: None

6,500 تومــان

یک چیز به هر حال یک چیز است

گروه مولفان | آلبرتو موراویا| اعظم رسولی
ناشر: کتاب خورشید
تعداد صفحات: None

11,500تومــان

قصه از این قرار بود ...

گروه مولفان | لورا والیاسیندی| اعظم رسولی| مژگان مهرگان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 0

20,000 تومــان

  • 1