حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

درآمدی بر پارادایم ها و روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم اجتماعی

گروه مولفان | اعظم خطیبی| نیره جاودانی
ناشر: فراگیران سینا
تعداد صفحات: 271

15,000 تومــان

کلیدواژه های تخصصی موضوعی سه حوزه ی جامعه شناسی

گروه مولفان | اعظم خطیبی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 128

5,000 تومــان

کلیدواژه های تخصصی موضوعی دو حوزه ی جامعه شناسی

گروه مولفان | اعظم خطیبی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 144

5,000 تومــان

  • 1