حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران

گروه مولفان | اعظم ابراهیم نجف آبادی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 258

18,500تومــان

مدکاری اجتماعی سالمندان

گروه مولفان | اعظم ابراهیم نجف آبادی| رویا شفیع زاده
ناشر: علم
تعداد صفحات: 100

9,500 تومــان

جمعیت و رفاه اجتماعی

گروه مولفان | عزت الله سام آرام| اعظم ابراهیم نجف آبادی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 200

13,500تومــان

  • 1