حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سرمایه در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | توما پیکتی| آرتور گلدهمر| اصلان قودجانی
ناشر: طرح نقد
تعداد صفحات: 736

60,000 تومــان

سرمایه در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | توما پیکتی| آرتور گلدهمر| اصلان قودجانی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 722

50,000 تومــان

عقلانیت«نابه روال»

گروه مولفان | استیون ای لندزبرگ| محسن رنانی| اصلان قودجانی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 260

15,500تومــان

  • 1