حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

شهرها و طراحی

گروه مولفان | پل ال ناکس| اصغر نظریان
ناشر: اندیشه سفید
تعداد صفحات: 221

12,000 تومــان

مبلمان شهری، مسائل و چالش ها

گروه مولفان | اصغر نظریان| شهروز ایرانی| کاوه زال نژاد
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 416

27,000 تومــان

پویایی نظام شهری ایران

گروه مولفان | اصغر نظریان
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 312

19,000 تومــان

واژگان شهری

گروه مولفان | اصغر نظریان| شهروز ایرانی| کاوه زال نژاد
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

6,900 تومــان

  • 1