حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تصحیح انتقادی غزلیات بیدل بر اساس دیرین ترین و باوری ترین دست نویس ها -جلد 1

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| سید مهدی طباطبائی| علیرضا قزوه
ناشر: شهرستان ادب
تعداد صفحات: 878

48,000تومــان

بیدل به انتخاب بیدل

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| شریف حسین قاسمی| علیرضا قزوه
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 900

39,900تومــان

دیوان بیدل دهلوی

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| اکبر بهداروند
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 690

27,500 تومــان

گزیده دیوان بیدل

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| محمد کاظم کاظمی
ناشر: به نشر
تعداد صفحات: 300

14,000 تومــان

دیوان بیدل دهلوی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| اکبر بهداروند
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 1400

55,000 تومــان

شوخی جوهر

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| مرتضی نوربخش
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 478

14,000 تومــان

دیوان بیدل دهلوی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| اکبر بهداروند
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 0

55,000 تومــان

رباعیات بیدل دهلوی

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| اکبر بهداروند
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 664

40,000تومــان

گزیده غزلیات بیدل

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| محمد کاظم کاظمی
ناشر: مولف کتاب
تعداد صفحات: 0

25,000 تومــان

گزیده غزلیات بیدل دهلوی

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| سعید یوسف نیا
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 0

12,000تومــان

آوازهای بیدل نثر ادبی

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| اکبر بهداروند
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 675

9,000 تومــان

رباعیات بیدل دهلوی

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| پرویز عباسی داکانی
ناشر: الهام
تعداد صفحات: 495

12,000 تومــان

  • 1