حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ علم

گروه مولفان | ویلیام سسیل دامپی یر دامپی یر| عبدالحسین آذرنگ
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

34,000تومــان

آشنایی با ویراستاری و نشر

گروه مولفان | عبدالحسین آذرنگ
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

12,000تومــان

ناگفته ها

گروه مولفان | عنایت الله رضا| عبدالحسین آذرنگ
ناشر: نامک
تعداد صفحات: 325

25,000 تومــان

مبانی نشر کتاب

گروه مولفان | عبدالحسین آذرنگ
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

18,000تومــان

تاریخ و تحول نشر

گروه مولفان | عبدالحسین آذرنگ
ناشر: خانه کتاب ایران
تعداد صفحات: 944

50,000 تومــان

استادان و نااستادانم

گروه مولفان | عبدالحسین آذرنگ
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 184

14,000تومــان

تاریخ ترجمه در ایران

گروه مولفان | عبدالحسین آذرنگ| کامران فانی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 440

29,000تومــان

زندگی و زمانه محمد علی فروغی

گروه مولفان | احمد واردی| عبدالحسین آذرنگ
ناشر: نامک
تعداد صفحات: 238

12,500 تومــان

فلسفه و امید اجتماعی

گروه مولفان | ریچارد ررتی| عبدالحسین آذرنگ| نگار نادری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 384

22,000 تومــان

تاریخ تمدن 1

گروه مولفان | هنری استیون لوکاس| عبدالحسین آذرنگ
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 768

42,500 تومــان

تاریخ تمدن 2

گروه مولفان | هنری استیون لوکاس| عبدالحسین آذرنگ
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 712

42,500 تومــان

مبانی نشر کتاب

گروه مولفان | عبدالحسین آذرنگ
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 368

11,000 تومــان