حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی

گروه مولفان | اصغر پورمتین| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 208

15,900 تومــان

ضمانت نامه های بانکی

گروه مولفان | اصغر پورمتین| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

مطالبات معوق بانکی چالش ها و راهکارها

گروه مولفان | اصغر پورمتین| سعید جمشیدی| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی

گروه مولفان | اصغر پورمتین| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 192

9,900 تومــان

نظارت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا

گروه مولفان | اصغر پورمتین| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 144

4,900 تومــان

روش های نوین کنترل و بازرسی شعب بانک ها

گروه مولفان | اصغر پورمتین| بابک پور متین| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 147

9,900 تومــان

ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی

گروه مولفان | اصغر پورمتین| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 184

5,500 تومــان

ظرفیت سنجی کاربردی بنگاه های اقتصادی و 99 قضیه اعتباری

گروه مولفان | اصغر پورمتین| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 160

4,500 تومــان

نظارت تسهیلات اعتباری در بانکداری بدون ربا

گروه مولفان | اصغر پورمتین| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 144

3,300 تومــان

اشتباهات پر تکرار در تخصیص منابع بانکی

گروه مولفان | اصغر پورمتین| علی اصغر علیزاده
ناشر: گپ
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

  • 1