حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

امنیت اجتماعی شده در سیره نبوی

گروه مولفان | اصغر افتخاری
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 341

20,000 تومــان

امنیت اجتماعی شده

گروه مولفان | اصغر افتخاری| فاطمه پناه دفتری
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 599

35,000 تومــان

بیداری اسلامی و تحولات منطقه ای

گروه مولفان | اصغر افتخاری| مصطفی اسماعیلی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 372

11,200 تومــان

پژوهش نامه امنیت اجتماعی

گروه مولفان | اصغر افتخاری| قدیر نصری| محمد میرسندسی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 264

9,500 تومــان

بیداری اسلامی

گروه مولفان | علی آدمی ابرقویی| اصغر افتخاری| مصطفی اسماعیلی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 352

8,000 تومــان

تحلیل عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | مهدی ذوالفقاری| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 248

5,500 تومــان

الگوی جنگ روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | اصغر افتخاری| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 356

10,000 تومــان

اصول و مبانی عملیات روانی

گروه مولفان | مهدی ذوالفقاری| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 292

6,000 تومــان

امنیت

گروه مولفان | اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 292

8,600 تومــان

بیداری اسلامی« در نظر و عمل»

گروه مولفان | اصغر افتخاری| مصطفی اسماعیلی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 376

7,000 تومــان

سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | غلامرضا خواجه سروی| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 620

11,000 تومــان

قدرت نرم در سیاست خارجی با تاکید بر فضای جهانی اطلاعات

گروه مولفان | آلن چونگ| مهدی ذوالفقاری| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 564

11,500 تومــان