حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قدرت اطلاعات

گروه مولفان | عبدالرسول دیوسالار| اصغر افتخاری
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 304

17,500 تومــان

دفاع مقدس و قدرت نرم

گروه مولفان | محمد جانی پور| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 320

6,500 تومــان

مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی (ره)

گروه مولفان | ابوالحسن حسین زاده جاغرق| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 312

6,000 تومــان

قدرت نرم در سیاست خارجی با تاکید بر فضای جهانی اطلاعات

گروه مولفان | آلن چونگ| مهدی ذوالفقاری| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 564

11,500 تومــان

سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | غلامرضا خواجه سروی| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 620

11,000 تومــان

بیداری اسلامی« در نظر و عمل»

گروه مولفان | اصغر افتخاری| مصطفی اسماعیلی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 376

7,000 تومــان

امنیت

گروه مولفان | اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 292

5,500 تومــان

اصول و مبانی عملیات روانی

گروه مولفان | مهدی ذوالفقاری| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 292

6,000 تومــان

استراتژی نرم؛ مبانی اقدام عاری از خشونت

گروه مولفان | رابرت هلوی| حامد عبدوس| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 216

4,500 تومــان

سیاست، دین و فرهنگ؛ مطالعه ای بین رشته ای

گروه مولفان | اصغر افتخاری| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 774

15,000 تومــان

جنگ نرم فرهنگی

گروه مولفان | مایکل چارلز ویلیامز| اصغر افتخاری| مهدی ذوالفقاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 380

8,000 تومــان

قدرت نرم و عدم خشونت

گروه مولفان | جین شارپ| اصغر افتخاری| سیدرضا مرزانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 244

5,500 تومــان