حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آمار توصیفی و کاربرد آن

گروه مولفان | اسمعیل ابونوری
ناشر: دانشگاه مازندران
تعداد صفحات: 384

3,200 تومــان

مدل سازی تجربی در اقتصاد

گروه مولفان | کلایو ویلیام جان گرینجر| اسمعیل ابونوری
ناشر: دانشگاه مازندران
تعداد صفحات: 112

700 تومــان

  • 1