حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روش تحقیق در تربیت بدنی

گروه مولفان | کریس گرتن| ایان جونز| اسماعیل نصیری| جواد افشاری| ناهیده افشاری
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 394

17,700 تومــان

چارچوب برنامه راهبردی آمایش سرزمین

گروه مولفان | اسماعیل نصیری
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 144

8,000 تومــان

برنامه ریزی شهرهای جدید

گروه مولفان | اسماعیل نصیری
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 194

11,000 تومــان

الکترونیک

گروه مولفان | اکبر حر| مهدی لطیفی پور| داوود عمرانی| اسماعیل نصیری| بهروز بهشتکار
ناشر: کانون فرهنگی آموزش قلم چی
تعداد صفحات: None

33,000 تومــان

کتاب مجموعه مدیریت اجرایی

گروه مولفان | اسماعیل نصیری| محمد رضا دلوی اصفهانی| منیره سامع
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 496

18,500 تومــان

یادگیری والیبال

گروه مولفان | کاترین بارت| ریچارد هیوچرت| کیوان مهری| شلیر حسینی| اسماعیل نصیری| اسماعیل نصیری
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 160

15,000تومــان

یادگیری والیبال

گروه مولفان | کاترین بارت| ریچارد هیوچرت| کیوان مهری| شلیر حسینی| اسماعیل نصیری| اسماعیل نصیری
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 160

15,000تومــان

کتاب مجموعه مدیریت اجرایی

گروه مولفان | اسماعیل نصیری| محمد رضا دلوی اصفهانی| منیره سامع
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین
تعداد صفحات: 664

25,500 تومــان

کتاب جامع والیبال

گروه مولفان | باب میلر| کیوان مهری| شلیر حسینی| اسماعیل نصیری
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 288

24,900 تومــان

جهانی شدن و چالشهای شهر و شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه

گروه مولفان | اسماعیل نصیری
ناشر: پرهام نقش
تعداد صفحات: None

4,500 تومــان

  • 1