حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت زنجیره تامین

گروه مولفان | ابراهیم تیموری| مهدی احمدی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 440

24,500 تومــان

سیستم های صف -جلد 2

گروه مولفان | سید محمد رضا ایروانی| ابراهیم تیموری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 548

22,000 تومــان

سیستم های صف -جلد 1

گروه مولفان | سید محمد رضا ایروانی| ابراهیم تیموری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 384

16,000 تومــان

پویایی های سیستم رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی

گروه مولفان | ابراهیم تیموری| علیرضا نورعلی| نریمان ولی زاده
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 448

18,000 تومــان

نظریه صف

گروه مولفان | محمد مدرس| ابراهیم تیموری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 280

15,500 تومــان

تاریخ سیاسی ایران در دوره قاجار -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | ابراهیم تیموری
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 2700

85,000 تومــان

یکپارچگی و افزایش بهره وری در لجستیک و زنجیره تامین

گروه مولفان | آرش آرمون| ابراهیم تیموری
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 542

25,000 تومــان

مقدمه ای بر مدیریت فرایندی

گروه مولفان | مصطفی ثقفی| ابراهیم تیموری
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 287

8,000 تومــان

اندازه گیری عملکرد کسب و کار

گروه مولفان | محمد حسن علی اکبری| ابراهیم تیموری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: None

3,200 تومــان

سیستم های شناسایی و ردیابی خودکار در مدیریت زنجیره تامین

گروه مولفان | ابراهیم تیموری| آرش ریاضی فر
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 258

3,650 تومــان

مقدمه ای بر مدل سازی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی

گروه مولفان | ابراهیم تیموری| مینا مزرعه فراهانی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 384

5,000 تومــان

  • 1