حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مجموعه عکس چیست؟

گروه مولفان | اسماعیل عباسی
ناشر: پرگار
تعداد صفحات: 104

25,000 تومــان

عکاسی مقدماتی

گروه مولفان | اسماعیل عباسی
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: 144

30,000 تومــان

تحلیل فضایی داده های محیطی با زمین آمار

گروه مولفان | یونس خسروی| اسماعیل عباسی
ناشر: آذر کلک
تعداد صفحات: 282

15,800 تومــان

فرش دستباف هویت ناشناخته

گروه مولفان | شیرین صوراسرافیل| سپیده طراوتی محجوبی| اسماعیل عباسی
ناشر: فرهنگسرای میردشتی
تعداد صفحات: None

120,000 تومــان

زبان عکس

گروه مولفان | رابرت یو. ایکرت| محسن بایرام نژاد| اسماعیل عباسی
ناشر: حرفه هنرمند
تعداد صفحات: 208

16,000 تومــان

نقد عکس

گروه مولفان | تری مایکل بارت| اسماعیل عباسی| کاوه میرعباسی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 299

29,000تومــان

ترکیب بندی در عکاسی

گروه مولفان | دیوید پراکل| احسان قنبری فرد| اسماعیل عباسی
ناشر: زبان تصویر
تعداد صفحات: 174

33,000 تومــان

در جهت عکس

گروه مولفان | یوریک کریم مسیحی| تری مایکل بارت| اسماعیل عباسی
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 212

22,000 تومــان

فرهنگ عکاسی

گروه مولفان | اسماعیل عباسی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 286

11,500 تومــان

فتوژورنالیسم -جلد 1

گروه مولفان | کنت کوبر| اسماعیل عباسی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی
تعداد صفحات: 404

15,000 تومــان

فتوژورنالیسم -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | کنت کوبر| اسماعیل عباسی
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: None

138,000 تومــان

  • 1