حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

شاخصه های معماری ایرانی - اسلامی در مجتمع های مسکونی

گروه مولفان | اسماعیل ضرغامی| سیده اشرف سادات
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 185

17,000 تومــان

معماری مدارس آینده

گروه مولفان | اسماعیل ضرغامی| مهدی پهلوانی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 319

20,000 تومــان

پایداری منظر در مجتمع های مسکونی

گروه مولفان | کارل اسمیت| نایجل دانت| اندی کلیدن| اسماعیل ضرغامی| میلاد الفت
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 260

14,000 تومــان

معیارهای نوین برنامه ریزی و طراحی سکونت گاه سالمندان

گروه مولفان | اسماعیل ضرغامی| میلاد الفت
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

قانون و عملکرد آن برای معماران

گروه مولفان | باب گرین استریت| کارن گرین استریت| برایان شرمر| اسماعیل ضرغامی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 206

13,000 تومــان

  • 1