حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

انقلاب مشروطه ایران

گروه مولفان | هوشنگ شهابی| ونسا مارتین| محمد ابراهیم فتاحی ولی لایی| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 652

42,000 تومــان

پهلوی اول

گروه مولفان | رضا مختاری اصفهانی| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 472

30,000 تومــان

زردشت در تاریخ

گروه مولفان | مهدیه چراغیان| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 240

17,000 تومــان

نامه ی سرگشاده به اسکندر کبیر

گروه مولفان | پیر بریان| مهشید نونهالی| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 216

16,000 تومــان

ایران صفوی

گروه مولفان | اندرو ج نیومن| عیسی عبدی| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 436

28,000 تومــان

مقدمه ای بر دین ایران باستان

گروه مولفان | ویلیام دبلیو مالاندرا| خسرو قلی زاده| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 300

15,500 تومــان

خشایارشا

گروه مولفان | ایمان نوروزی| اسماعیل سنگاری| نعمت الله علی محمدی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 254

16,000 تومــان

کوروش بزرگ ظهور امپراتوری هخامنشی

گروه مولفان | علیرضا سلیمان زاده| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 302

13,000 تومــان

تاریخ هرودوت

گروه مولفان | هرودوت| اسماعیل سنگاری| فیلیپ ارنست لوگران| پیرهانری لارشه| جورج راولینسون| اوبری د سلینکورت| آندره بارگه
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 256

16,000 تومــان

تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل بویه

گروه مولفان | صادق حجتی| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 312

31,000 تومــان

شاهنشاهی اشکانیان

گروه مولفان | وستا س کرتیس| سارا استوارت| مانی صالحی علامه| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 264

17,000 تومــان

تاریخ ایران در عهد ساسانیان

گروه مولفان | اصغر محمودآبادی| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 372

22,500 تومــان