حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه های آموزشی

گروه مولفان | کنت دی. مور| اسماعیل سعدی پور| مهرنوش فرهنگ رنجبر| دلارام موسایی سنجره یی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 247

20,000تومــان

زوج درمانی شناختی رفتاری

گروه مولفان | مایکل وارل| اسماعیل سعدی پور| علی نعمتی
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 178

15,000 تومــان

روش های ایجاد نظم و انضباط در نوجوانان

گروه مولفان | جین نلسن| لین لات| اسماعیل سعدی پور| مریم خلیلی صدر آباد| نازنین محمدی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 262

20,000تومــان

چگونه یک درمانگر موفق شناختی-رفتاری شوم؟

گروه مولفان | فرانک ویلز| اسماعیل سعدی پور| هاجر خباز
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 264

18,000 تومــان

شناخت حافظه کاری و روش های تقویت آن

گروه مولفان | تریسی پکیام الووی| راس الووی| اسماعیل سعدی پور| سوده مرتضایی فرد
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 192

15,000تومــان

روش های کنترل خشم

گروه مولفان | دبلیو. رابرت نی| مهرنوش فرهنگ رنجبر| اسماعیل سعدی پور| دلارام موسایی سنجره یی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 350

24,000تومــان

روان شناسی تربیتی کاربردی

گروه مولفان | اسماعیل سعدی پور
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 800

40,000 تومــان

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی -جلد 1

گروه مولفان | اسماعیل سعدی پور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 486

27,000 تومــان

روان شناسی کنجکاوی

گروه مولفان | اسماعیل سعدی پور| عبدالرحمان جریحی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 180

10,000 تومــان

روان شناسی تربیتی

گروه مولفان | اسماعیل سعدی پور
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 514

24,000 تومــان

کنترل استرس در 10 گام

گروه مولفان | دیوید اچ بارلو| رونالد ام. راپی| سارا پرینی| اسماعیل سعدی پور| مهدیه هلاجیان
ناشر: دیلماج
تعداد صفحات: 208

12,500 تومــان

روانشناسی رشد کودکان و نوجوانان

گروه مولفان | کتلین استاسن برگر| اسماعیل سعدی پور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 663

42,000تومــان