حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی

گروه مولفان | داود خزایی| اسماعیل حسینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 166

4,500 تومــان

مدیریت رفتار با دانش آموز

گروه مولفان | پیتر هوک| اندی واس| اسماعیل حسینی| اشرف رحمانی
ناشر: راشین
تعداد صفحات: 144

1,200 تومــان

قدرت مثبت اندیشی

گروه مولفان | نورمن وینسنت پیل| اسماعیل حسینی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 352

28,000تومــان

  • 1