حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

«ترور» علیه تروریسم

گروه مولفان | سوفی وانیچ| اسلاوی ژیژک| ابو بوسا لوئیس| فواد حبیبی| علیرضا خالقی دامغانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 237

28,000 تومــان

سال رویاهای خطرناک

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| رحمان بوذری
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 195

24,000 تومــان

کژنگریستن

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| مازیار اسلامی| صالح نجفی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 339

35,000 تومــان

صدا در سینما

گروه مولفان | میشل شیون| اسلاوی ژیژک| فتاح محمدی| کلودیا گوربمن
ناشر: هزاره سوم
تعداد صفحات: 348

30,000 تومــان

گشودن فضای فلسفه

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| گلین دیلی| مجتبی گل محمدی
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 216

14,300 تومــان

خواست ناممکن

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| کامران برادران رزاز
ناشر: حکمت کلمه
تعداد صفحات: 184

14,000 تومــان

هنر امر متعالی مبتذل

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| مازیار اسلامی| دیوید لینچ
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 104

12,000 تومــان

خشونت

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| علی رضا پاکنهاد
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 210

15,000 تومــان

بوطیقای ژیژک

گروه مولفان | محمد صادق صادقی پور| اسلاوی ژیژک
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 200

9,000 تومــان

فلسفه در زمانه حاضر

گروه مولفان | آلن بدیو| اسلاوی ژیژک| فواد حبیبی| کمال خالق پناه| حسام سلامت| عباس ارض پیما
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 104

5,500 تومــان

فلسفه در عصر حاضر

گروه مولفان | آلن بدیو| اسلاوی ژیژک| دیوید وست| جلیل محمودی| ابوالقاسم شهلائی
ناشر: نقش و نگار
تعداد صفحات: 143

12,000 تومــان

کژ نگریستن

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| مازیار اسلامی| صالح نجفی
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 328

10,000 تومــان