حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هنر امر متعالی مبتذل

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| مازیار اسلامی| دیوید لینچ
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 104

8,600 تومــان

خشونت

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| علی رضا پاکنهاد
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 210

14,000 تومــان

فلسفه در عصر حاضر

گروه مولفان | آلن بدیو| اسلاوی ژیژک| دیوید وست| جلیل محمودی| ابوالقاسم شهلائی
ناشر: نقش و نگار
تعداد صفحات: 143

8,000 تومــان

بوطیقای ژیژک

گروه مولفان | محمد صادق صادقی پور| اسلاوی ژیژک
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 200

9,000 تومــان

فلسفه در زمانه حاضر

گروه مولفان | آلن بدیو| اسلاوی ژیژک| فواد حبیبی| کمال خالق پناه| حسام سلامت| عباس ارض پیما
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 104

5,500 تومــان

لاکان به روایت ژیژک

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| فتاح محمدی
ناشر: هزاره سوم
تعداد صفحات: 180

10,000 تومــان

لاکان - هیچکاک

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| مازیار اسلامی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 384

22,000 تومــان

عینیت ایدئولوژی

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| علی بهروزی
ناشر: طرح نو
تعداد صفحات: 436

19,500 تومــان

سینما به روایت اسلاوی ژیژک

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| سعید نوری
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 120

11,000 تومــان

کتاب سینما -جلد 1

گروه مولفان | مازیار اسلامی| جورجو آگامبن| دیوید برودل| اسلاوی ژیژک| ژاک دریدا
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 238

7,500 تومــان

چگونه لاکان بخوانیم؟

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| سایمون کریچلی| علی بهروزی
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 157

9,000 تومــان

به برهوت حقیقت خوش آمدید

گروه مولفان | اسلاوی ژیژک| فتاح محمدی
ناشر: هزاره سوم
تعداد صفحات: 186

10,000 تومــان