حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رئیس علی دلواری

گروه مولفان | سید قاسم یاحسینی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 208

12,000 تومــان

زن بوشهری در جنگ و فرهنگ

گروه مولفان | سید قاسم یاحسینی
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 175

10,000 تومــان

مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری رییس عبدالحسن دشتی

گروه مولفان | سید قاسم یاحسینی
ناشر: صحیفه خرد
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

شیخ حسین خان چاه کوتاهی

گروه مولفان | احمد فرامرزی| سید قاسم یاحسینی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 152

8,000 تومــان

پرواز روی خاک

گروه مولفان | منوچهر شیرآقایی| سید قاسم یاحسینی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 386

12,900 تومــان

روزنامه مظفری بوشهر

گروه مولفان | سید قاسم یاحسینی
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 132

8,500 تومــان

تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر

گروه مولفان | هوشنگ صمدی کلخورانی| سید قاسم یاحسینی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 300

13,000 تومــان

زیتون سرخ

گروه مولفان | ناهید یوسفیان مطلق خرم| سید قاسم یاحسینی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 216

7,900 تومــان

بچه های کفیشه

گروه مولفان | مکی یازع| سید قاسم یاحسینی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 260

8,900 تومــان

وری وقت جنگه

گروه مولفان | اکبر کمالی| سید قاسم یاحسینی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 174

3,700 تومــان

پنهان زیر باران

گروه مولفان | علی ناصری| سید قاسم یاحسینی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 496

15,900 تومــان

رئیس علی دلواری

گروه مولفان | سید قاسم یاحسینی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 208

7,000 تومــان