حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

گفتارهایی انتقادی در جامعه شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و نظریه پردازی

گروه مولفان | اسدالله بابایی فرد
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 344

27,000 تومــان

بحران هویت در جامعه ی معاصر ایران

گروه مولفان | اسدالله بابایی فرد
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 330

16,000 تومــان

بحران هویت در جامعه ی معاصر ایران

گروه مولفان | اسدالله بابایی فرد
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 432

20,000 تومــان

اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران

گروه مولفان | باقر ساروخانی| اسدالله بابایی فرد
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 351

14,500تومــان

  • 1