حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی مدیریت

گروه مولفان | استیون پی رابینز| دیوید ا دی سنزو| سید محمد اعرابی| محمد علی حمیدرفیعی| بهروز اسراری ارشاد
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 464

25,000 تومــان

برنامه ریزی نیروی انسانی

گروه مولفان | سید حسین ابطحی| صادق فرامرزی| حشمت خلیفه سلطانی| دیوید ا دی سنزو| استیون پی رابینز
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 238

19,000تومــان

مبانی رفتار سازمانی

گروه مولفان | استیون پی رابینز| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 449

42,000تومــان

تئوری سازمان

گروه مولفان | استیون پی رابینز| سید مهدی الوانی| حسن دانایی فرد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 504

35,000تومــان

مبانی رفتار سازمانی

گروه مولفان | استیون پی رابینز| فرزاد امیدواران
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

تصمیم گیری

گروه مولفان | استیون پی رابینز| ابوالفضل دانایی| زهرا عزیزی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 280

24,900تومــان

تئوری سازمان

گروه مولفان | استیون پی رابینز| سید مهدی الوانی| حسن دانایی فرد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 448

25,000 تومــان

مبانی رفتار سازمانی

گروه مولفان | استیون پی رابینز| تیم جاج| سید محمد اعرابی| محمد تقی زاده مطلق
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 560

42,000تومــان

تئوری سازمان

گروه مولفان | استیون پی رابینز| سید مهدی الوانی| حسن دانایی فرد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 448

25,000 تومــان

رفتار سازمانی

گروه مولفان | استیون پی رابینز| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 444

35,000تومــان

مبانی مدیریت

گروه مولفان | استیون پی رابینز| دیوید ا دی سنزو| سید محمد اعرابی| محمد رضوانی فر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 624

34,000 تومــان

مدیریت

گروه مولفان | استیون پی رابینز| مری کی کولتر| حسین محبی
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 768

45,000 تومــان