حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی رفتار سازمانی

گروه مولفان | استیون پی رابینز| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 449

32,000 تومــان

تئوری سازمان

گروه مولفان | استیون پی رابینز| سید مهدی الوانی| حسن دانایی فرد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 504

25,000تومــان

مبانی رفتار سازمانی

گروه مولفان | استیون پی رابینز| فرزاد امیدواران
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

تصمیم گیری

گروه مولفان | استیون پی رابینز| ابوالفضل دانایی| زهرا عزیزی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 280

19,200 تومــان

تئوری سازمان

گروه مولفان | استیون پی رابینز| سید مهدی الوانی| حسن دانایی فرد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 448

25,000 تومــان

مدیریت

گروه مولفان | استیون پی رابینز| مری کی کولتر| حسین محبی
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 768

45,000 تومــان

رفتار سازمانی -جلد 3

گروه مولفان | استیون پی رابینز| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 1175

26,000 تومــان

رفتار سازمانی -جلد 1

گروه مولفان | استیون پی رابینز| تیم جاج| مهدی زارع
ناشر: نص
تعداد صفحات: 416

28,000 تومــان

مدیریت -جلد 1

گروه مولفان | استیون پی رابینز| مری کی کولتر| شمس اله جعفری نیا| محمد مهدی پرهیزگار
ناشر: گنجینه علوم انسانی
تعداد صفحات: 318

12,000 تومــان

راهنمای جامع تئوری سازمان

گروه مولفان | جمشید اصغری| استیون پی رابینز
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 352

14,000تومــان

مبانی رفتار سازمانی

گروه مولفان | استیون پی رابینز| قاسم کبیری
ناشر: حکیم باشی
تعداد صفحات: 420

7,500 تومــان

مبانی مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | دیوید ا دی سنزو| استیون پی رابینز| علی سید نقوی| سیامک یعقوبی
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 610

25,000 تومــان