حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

7 عادت بازاریابان شبکه ای حرفه ای و موثر

گروه مولفان | استیون آر کاوی| محمدجواد شجاعی آرانی
ناشر: شبگون
تعداد صفحات: 120

7,500 تومــان

هفت عادت مردمان موثر

گروه مولفان | استیون آر کاوی| محمد رضا آل یاسین
ناشر: هامون
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان

هفت عادت مردمان موثر

گروه مولفان | استیون آر کاوی| پروین قائمی
ناشر: معیار اندیشه
تعداد صفحات: 416

22,000 تومــان

آیین زندگی مردمان موثر

گروه مولفان | استیون آر کاوی| راجر مریل| ربکا مریل| محمد رضا آل یاسین
ناشر: هامون
تعداد صفحات: 368

22,000 تومــان

اولویت دادن به اولویت ها

گروه مولفان | استیون آر کاوی| راجر مریل| ربکا مریل| افشین ابراهیمی| علی ابوطالبی
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 96

6,900 تومــان

زندگی با هفت عادت

گروه مولفان | استیون آر کاوی| محمد رضا آل یاسین
ناشر: هامون
تعداد صفحات: 299

20,000 تومــان

اعتماد هوشمندانه

گروه مولفان | استیون آر کاوی| گرگ لینک| ربکا مریل| مهین خالصی
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 376

19,900 تومــان

راه حل سوم

گروه مولفان | استیون آر کاوی| برک انگلند| مجید شهرابی
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 448

19,900 تومــان

پیش بینی آینده

گروه مولفان | آنتونی رابینز| استیون آر کاوی| مجید پزشکی
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 173

10,900 تومــان

هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر

گروه مولفان | استیون آر کاوی| محمد علی عزیزی
ناشر: رویای سبز
تعداد صفحات: 120

7,000 تومــان

اعتماد هوشمندانه

گروه مولفان | استیون آر کاوی| گرگ لینک| ربکا مریل| شاهین برادران
ناشر: ابوعطا
تعداد صفحات: 152

9,000 تومــان

مذاکرات سرنوشت ساز

گروه مولفان | کری پاترسون| استیون آر کاوی| مهدی قراچه داغی
ناشر: آسیم
تعداد صفحات: 220

6,000 تومــان