حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نیچه

گروه مولفان | لارنس گین| پیرو| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

12,000 تومــان

رولان بارت

گروه مولفان | فیلیپ مالکوم والر تادی| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 171

12,000 تومــان

سوسور

گروه مولفان | دبلیو. ترنس گوردون| ابی لوبل| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 123

10,000 تومــان

اگزیستانسیالیسم

گروه مولفان | ریچارد آپیگنانسی| اسکار زارات| حمیدرضا قوچانی| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

شهروندی چندفرهنگی

گروه مولفان | ویل کیملیکا| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 384

20,000 تومــان

فلسفه قاره ای

گروه مولفان | کریستوفر وانت| پیرو| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 175

10,000 تومــان

فیزیک ذرات

گروه مولفان | تام وینتی| اولیور پیو| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 197

10,000 تومــان

بی نهایت

گروه مولفان | برایان کلگ| الیور پو| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

آمار

گروه مولفان | آیلین مگنلو| بورین وان لون| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500 تومــان

هوش مصنوعی

گروه مولفان | هنری برایتن| هوارد سلینا| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500 تومــان

ریاضیات

گروه مولفان | ضیاءالدین سردار| جروم آر راوتس| بورین وان لون| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 171

7,500 تومــان

فلسفه علم

گروه مولفان | ضیاءالدین سردار| بورین وان لون| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500 تومــان