حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بی نهایت

گروه مولفان | برایان کلگ| الیور پو| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

آمار

گروه مولفان | آیلین مگنلو| بورین وان لون| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500 تومــان

فلسفه علم

گروه مولفان | ضیاءالدین سردار| بورین وان لون| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500 تومــان

ریاضیات

گروه مولفان | ضیاءالدین سردار| جروم آر راوتس| بورین وان لون| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 171

7,500 تومــان

هوش مصنوعی

گروه مولفان | هنری برایتن| هوارد سلینا| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500 تومــان

منطق

گروه مولفان | دن کرایان| شارون شاتیل| بیل می بلین| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500 تومــان

اندیشه های شرق دور

گروه مولفان | ریچارد آزبرن| بورین وان لون| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500 تومــان

فیزیک ذرات

گروه مولفان | تام وینتی| اولیور پیو| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 197

10,000 تومــان

فلسفه قاره ای

گروه مولفان | کریستوفر وانت| پیرو| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 175

10,000 تومــان

  • 1