حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تهوع

گروه مولفان | ژان پل سارتر| حسین سلیمانی نژاد
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 251

24,000 تومــان

کلمات

گروه مولفان | ژان پل سارتر| حسینقلی جواهرچی
ناشر: دنیای کتاب
تعداد صفحات: 337

25,000 تومــان

اتاق بسته

گروه مولفان | ژان پل سارتر| امید جمشیدی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 72

7,000 تومــان

سن عقل

گروه مولفان | ژان پل سارتر| حسین سلیمانی نژاد
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 375

40,000 تومــان

دوزخ

گروه مولفان | ژان پل سارتر| حمید سمندریان
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 58

9,000 تومــان

خرد و خشونت

گروه مولفان | رونالد دیوید لنگ| دیوید گراهام کوپر| ژان پل سارتر| رضا ولی یاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 178

14,500 تومــان

استعلای خود

گروه مولفان | ژان پل سارتر| علیرضا فرجی
ناشر: ریسمان
تعداد صفحات: 108

8,500 تومــان

تهوع

گروه مولفان | ژان پل سارتر| محمد رضا پارسایار
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 312

32,000 تومــان

تهوع

گروه مولفان | ژان پل سارتر| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 310

22,500 تومــان

دست های آلوده

گروه مولفان | ژان پل سارتر| قاسم صنعوی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 240

20,000 تومــان

مردگان بی کفن و دفن

گروه مولفان | ژان پل سارتر| پری صابری
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 104

7,500 تومــان

مخمصه

گروه مولفان | ژان پل سارتر| محمود بهفروزی
ناشر: وایا
تعداد صفحات: 188

15,000 تومــان