حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مردگان بی کفن و دفن

گروه مولفان | ژان پل سارتر| پری صابری
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 104

7,000 تومــان

خرد و خشونت

گروه مولفان | رونالد دیوید لنگ| دیوید گراهام کوپر| ژان پل سارتر| رضا ولی یاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 178

14,500 تومــان

تهوع

گروه مولفان | ژان پل سارتر| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 310

17,000 تومــان

دست های آلوده

گروه مولفان | ژان پل سارتر| قاسم صنعوی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 240

14,000 تومــان

تهوع

گروه مولفان | ژان پل سارتر| محمد رضا پارسایار
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 312

22,000 تومــان

تعلیق

گروه مولفان | ژان پل سارتر| محمود بهفروزی
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 527

28,000 تومــان

تعالی اگو

گروه مولفان | ژان پل سارتر| عادل مشایخی
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 158

12,000 تومــان

زیبایی شناسی

گروه مولفان | ژان پل سارتر| رضا شیرمرز
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 142

9,000 تومــان

هستی و نیستی

گروه مولفان | ژان پل سارتر| مهستی بحرینی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 856

65,000 تومــان

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر

گروه مولفان | ژان پل سارتر| مصطفی رحیمی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 180

11,000 تومــان

کین

گروه مولفان | ژان پل سارتر| آلکساندر دوما| قاسم صنعوی
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 285

17,000 تومــان

کلمات

گروه مولفان | ژان پل سارتر| ناهید فروغان
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 216

12,000 تومــان