حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم دامی

گروه مولفان | ابراهیم جدیری سلیمی| حسن عدالت نمین
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی

گروه مولفان | ابراهیم جدیری سلیمی| حسن عدالت نمین| سیروس مسیحا
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 221

6,500 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم دامی

گروه مولفان | حسن کرکی| مریم ثنایی زاده| ابراهیم جدیری سلیمی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 256

9,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته صنایع غذایی

گروه مولفان | حسن کرکی| مریم ثنایی زاده| ابراهیم جدیری سلیمی| حسن عدالت نمین| سیروس مسیحا
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 304

12,000 تومــان

  • 1