حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

یادگیری و توسعه

گروه مولفان | کتی بیورز| اندرو ری| اباصلت خراسانی| سمیه دانشمندی| مهدیه السادات صادقی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 344

24,000 تومــان

برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و بهسازی منابع انسانی

گروه مولفان | دانیل ام ونتلند| کورش فتحی واجارگاه| ابراهیم صالحی عمران| اباصلت خراسانی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 176

15,000 تومــان

  • 1