حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ستارگان

گروه مولفان | هاینتس هابر| اریش اوبلاکر| کمال بهروزکیا
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

10,000 تومــان

زمان در ساعت، تقویم و فضا

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| یوهانس بلندینگر| فرانک کلیمت| دیتر مولر| کمال بهروزکیا
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

5,500تومــان

در جهان ریاضیات

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| بهروز بیضایی محمدآبادی| رضا هاشمی نژاد
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 58

5,500تومــان

کیهان در مرزهای فضا و زمان

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| بهروز بیضایی محمدآبادی| مانفرد کوستکا| یوآخیم کناپه
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

10,000تومــان

صورت های فلکی و نشانه های نجومی

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| بهروز بیضایی محمدآبادی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 56

10,000تومــان

سیاره ها و سفرهای فضایی

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| کمال بهروزکیا| یوهانس بلندینگر| فرانک کلیمت| مانفرد کوستکا
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

10,000تومــان

فیزیک نوین

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| بهروز بیضایی محمدآبادی| مانفرد کوستکا
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 58

10,000تومــان

ماه و اقمار منظومه شمسی

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| بهروز بیضایی محمدآبادی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 58

10,000تومــان

انرژی اتمی

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| بهروز بیضایی محمدآبادی| رضا هاشمی نژاد| مانفرد کوستکا| فرانک کلیمت
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 50

10,000تومــان

  • 1