حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فرهنگ نامه ی اندیشه ی اجتماعی مدرن

گروه مولفان | ویلیام آوث ویت| تی. بی باتومور| ارنست گلنر| رابرت ا نیزبت| آلن تورن| علی اکبر معصوم بیگی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 1239

110,000تومــان

فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم

گروه مولفان | ویلیام آوث ویت| ارنست گلنر| رابرت ا نیزبت| آلن تورن| حسن چاوشیان| محمد منصور هاشمی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 1172

68,000تومــان

ناسیونالیسم

گروه مولفان | ارنست گلنر| سید محمد علی تقوی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 136

3,600 تومــان

  • 1