حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ریاضی دهم

گروه مولفان | کاظم اجلالی| ارشک حمیدی| نوید صفائی
ناشر: الگو
تعداد صفحات: 400

26,000 تومــان

ریاضی 6

گروه مولفان | ارشک حمیدی| فریدون عمومی| سهیل فرشباف
ناشر: الگو
تعداد صفحات: 256

26,000 تومــان

هندسه دهم

گروه مولفان | ارشک حمیدی| حسن محمد بیگی| امیرمحمد هویدی
ناشر: الگو
تعداد صفحات: 364

25,000 تومــان

102 مساله ترکیبیات

گروه مولفان | تیتو آندرسکو| زومینگ فنگ| ارشک حمیدی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 136

12,000 تومــان

محافل ریاضی

گروه مولفان | سرگی آلکساندروویچ گنکین| دمیتری ولادیمیروویچ فامین| ایلیا ولادیمیروویچ ایتینبرگ| ارشک حمیدی| مهرداد مسافر
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 348

22,000 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال -جلد 1

گروه مولفان | جیمز استوارت| ارشک حمیدی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: None

37,000تومــان

هندسه 1 سال دوم نظری

گروه مولفان | مهران اخباریفر| ارشک حمیدی| شهرام محسنی پور
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 326

19,000 تومــان

نظریه مقدماتی مجموعه ها

گروه مولفان | الگزاندر شن| ن. ک ورشچاگین| ارشک حمیدی
ناشر: شرکت علوم ریاضی ره آورد
تعداد صفحات: 149

10,000تومــان

هندسه 2

گروه مولفان | حسین خاکپاش| ارشک حمیدی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال -جلد 2

گروه مولفان | جیمز استوارت| ارشک حمیدی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: None

40,000تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال

گروه مولفان | جیمز استوارت| ارشک حمیدی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 569

44,000تومــان

برگزیده مساله های جبر و آنالیز

گروه مولفان | ارشک حمیدی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 373

18,000 تومــان