حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

حساب دیفرانسیل و انتگرال

گروه مولفان | جیمز استوارت| ارشک حمیدی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 569

42,000تومــان

نظریه مقدماتی مجموعه ها

گروه مولفان | الگزاندر شن| ن. ک ورشچاگین| ارشک حمیدی
ناشر: شرکت علوم ریاضی ره آورد
تعداد صفحات: 149

10,000تومــان

معماهای الگوریتمی

گروه مولفان | محمد قدسی| یاشار گنجعلی| ارشک حمیدی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 0

15,000تومــان

هندسه دهم

گروه مولفان | ارشک حمیدی| حسن محمد بیگی| امیرمحمد هویدی
ناشر: الگو
تعداد صفحات: 364

25,000تومــان

ریاضی 6

گروه مولفان | ارشک حمیدی| فریدون عمومی| سهیل فرشباف
ناشر: الگو
تعداد صفحات: 256

26,000 تومــان

ریاضی دهم

گروه مولفان | کاظم اجلالی| ارشک حمیدی| نوید صفائی
ناشر: الگو
تعداد صفحات: 400

25,000تومــان

هندسه 1 سال دوم نظری

گروه مولفان | مهران اخباریفر| ارشک حمیدی| شهرام محسنی پور
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 326

19,000 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال -جلد 2

گروه مولفان | جیمز استوارت| ارشک حمیدی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: None

40,000تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال -جلد 1

گروه مولفان | جیمز استوارت| ارشک حمیدی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: None

37,000تومــان

المپیادهای ریاضی چین 1986 - 2000

گروه مولفان | ارشک حمیدی| یحیی تابش| امیدعلی شهنی کرم زاده
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

مسئله های الگوریتمی

گروه مولفان | محمد قدسی| محمد مهدیان| ارشک حمیدی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 262

17,000 تومــان

  • 1