حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مکانیک مهندسی

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| گلن کریگ| اردشیر اطیابی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 456

30,000تومــان

مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| دیوید فرانسیس مازورک| اردشیر اطیابی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 536

30,000تومــان

اصول مهندسی پی

گروه مولفان | براجا ام داس| اردشیر اطیابی
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 853

38,000تومــان

تحلیل سازه ها

گروه مولفان | اسلم کاسیمالی| اردشیر اطیابی
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 904

40,000 تومــان

تکنولوژی ساختمان

گروه مولفان | روی چادلی| راجر گرینو| اردشیر اطیابی
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 1342

60,000تومــان

مقاومت مصالح

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| اردشیر اطیابی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 696

35,000تومــان

مکانیک مهندسی دینامیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| گلن کریگ| اردشیر اطیابی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 624

40,000تومــان

تحلیل و طراحی پی

گروه مولفان | جوزف بولز| اردشیر اطیابی| حمیدرضا ولی پور
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 1444

45,000 تومــان

مکانیک برداری برای مهندسین دینامیک

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| فیلیپ ج کورنول| اردشیر اطیابی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 664

30,000 تومــان

تئوری و مسایل تحلیل سازه ها

گروه مولفان | حمیدرضا ولی پور| اردشیر اطیابی| اسلم کاسیمالی| چارلزهد نوریس
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 579

33,000تومــان

طراحی خانه های مسکونی با AutoCAD 2010

گروه مولفان | دانیل جان استاین| اردشیر اطیابی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 495

14,000 تومــان

مبانی Autocad Architecture 2010

گروه مولفان | الیز ماس| اردشیر اطیابی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 180

7,000 تومــان