حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هنر سریع فکر کردن

گروه مولفان | ادوارد دوبونو| مزدا صدری افشار
ناشر: کتاب آمه
تعداد صفحات: 141

10,000تومــان

شش مدال ارزش ها

گروه مولفان | ادوارد دوبونو| مریم ملکوتی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 180

12,500 تومــان

چگونه فکر کردن را به کودکان خود بیاموزیم

گروه مولفان | ادوارد دوبونو| ملک دخت قاسمی نیک منش
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 368

17,000 تومــان

شش کلاه برای فکر کردن

گروه مولفان | ادوارد دوبونو| مزدا صدری افشار
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 190

15,000تومــان

شش الگوی تفکر

گروه مولفان | ادوارد دوبونو| مرجان مهدی پور
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 112

10,000 تومــان

شش کلاه تفکر

گروه مولفان | ادوارد دوبونو| منصور فلاحتی نوین
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 230

18,000 تومــان

ایده ی خلاق

گروه مولفان | ادوارد دوبونو| بنفشه آشنا قاسمی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 180

18,000تومــان

درس های درست اندیشیدن

گروه مولفان | ادوارد دوبونو| ملک دخت قاسمی نیک منش
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 0

17,000تومــان

مدیریت و آموزش فکر

گروه مولفان | ادوارد دوبونو| بدر زمان نیک فطرت
ناشر: خاتون
تعداد صفحات: 256

17,500تومــان

شش کلاه تفکر

گروه مولفان | ادوارد دوبونو| حمیدرضا بلوچ
ناشر: شبگیر
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

تفکر جانبی، کتاب درسی خلاقیت

گروه مولفان | ادوارد دوبونو| مرتضی نادری دره شوری
ناشر: پژواک
تعداد صفحات: 336

16,000تومــان

شش الگو تفکر

گروه مولفان | ادوارد دوبونو| مرجان مهدی پور
ناشر: ایران بان
تعداد صفحات: 112

9,000 تومــان