حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

شبیه سازی با Visual SLAM و AweSim

گروه مولفان | ا. آلن بی پریتسکر| جیناورایلی اورایلی| محمد علی آزاده| حمیدرضا ایزدبخش| محبوبه هنرور
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 312

14,000 تومــان

شبیه سازی سیستمهای گسسته و پیوسته با Visual slam -جلد 2

گروه مولفان | ا. آلن بی پریتسکر| جین اورایلی| محمد اقدسی| جاوید آزمون
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 979

8,600 تومــان

شبیه سازی سیستمهای گسسته و پیوسته با Visual slam -جلد 1

گروه مولفان | ا. آلن بی پریتسکر| جین اورایلی| محمد اقدسی| جاوید آزمون
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 535

10,000 تومــان

  • 1