حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ذرات و جهان هستی

گروه مولفان | کایل کرکلند| اختر رجبی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 188

8,000تومــان

دینامیک

گروه مولفان | آر. سی هیبلر| فرزاد محبی| اختر رجبی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 668

28,000تومــان

کتاب راهنمای زیمنس در تاسیسات الکتریکی -جلد 2

گروه مولفان | زایپ گونتر جی| ورنر اشتورم| پیروز پروین| عباسعلی کتیرایی| اختر رجبی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 1052

12,000 تومــان

کتاب راهنمای زیمنس در تاسیسات الکتریکی -جلد 1

گروه مولفان | زایپ گونتر جی| ورنر اشتورم| پیروز پروین| عباسعلی کتیرایی| اختر رجبی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 612

9,000 تومــان

مبانی ترمودینامیک مهندسی

گروه مولفان | مایکل موران| هوارد شپیرو| اختر رجبی| بیژن دیبایی نیا
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 1124

22,000تومــان

مهندسی ریزموج

گروه مولفان | دیوید ام پوزار| علی بنایی| اختر رجبی| محبوبه مسگر تهرانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 954

24,000تومــان

لیزر چگونه تولید می شود

گروه مولفان | تیلور| اختر رجبی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 57

700 تومــان

ماجراهایی با فیزیک

گروه مولفان | تام دانکن| اختر رجبی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 94

550 تومــان

  • 1