حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی

گروه مولفان | مردیت دامین گال| والتر بورگ| جویس گال| احمدرضا نصر
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

33,000تومــان

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی -جلد 2

گروه مولفان | مردیت دامین گال| والتر بورگ| جویس گال| احمدرضا نصر
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 353

35,000تومــان

فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت جهان

گروه مولفان | ویلم ج پلگروم| نانسی لا| احمدرضا نصر| هدایت الله اعتمادزاده| سوزان شهباز
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 176

7,000 تومــان

رویکردهای تدریس

گروه مولفان | گری دی فنسترمیچر| جونس اف سولتیس| احمدرضا نصر
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 214

8,000تومــان

یادگیری مادام العمر

گروه مولفان | صدیقه کریمی| احمدرضا نصر| کاظم بقراطیان
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 216

2,900 تومــان

برنامه ریزی درسی و طراحی درس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

گروه مولفان | احمدرضا نصر| هدایت الله اعتمادزاده| محمدرضا نیلی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
تعداد صفحات: 168

1,800 تومــان

  • 1