حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رهیافت حل مسئله در دینامیک گاز

گروه مولفان | اتهیراجان راتهاکریشنان| داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 300

20,000 تومــان

انتقال حرارت هدایتی

گروه مولفان | آدریان بیژان| داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| بهروز روحانی
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 504

40,000 تومــان

مکانیک محیط پیوسته

گروه مولفان | آر. سی باترا| داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| علی افتخاری
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 378

20,000 تومــان

مقدمه ای بر آیرودینامیک و هیدرودینامیک تئوری

گروه مولفان | ویلیام سی یرز| داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| مهسا محمدی
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 222

15,000 تومــان

هدایت حرارتی

گروه مولفان | داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| لطیف م جی جی
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 496

20,000 تومــان

جابجایی حرارتی

گروه مولفان | داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| لطیف م جی جی
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 656

28,000 تومــان

دینامیک گاز کاربردی

گروه مولفان | داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 580

40,000 تومــان

رهیافت حل مساله در ترمودینامیک -جلد 1

گروه مولفان | داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| آرش کریمی پور
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 506

25,000 تومــان

رهیافت حل مساله در ترمودینامیک -جلد 2

گروه مولفان | داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| آرش کریمی پور
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 496

25,000 تومــان

دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان -جلد 2

گروه مولفان | کلاوس هافمن| استیو تی چیانگ| احمدرضا عظیمیان| مجید ملکی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 508

18,300تومــان

دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان -جلد 1

گروه مولفان | کلاوس هافمن| استیو تی چیانگ| احمدرضا عظیمیان| مجید ملکی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 590

21,000تومــان

اصول ترمودینامیک -جلد 1

گروه مولفان | کلاوس بورگناک| ریچارد ادوین سانتگ| احمدرضا عظیمیان
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 692

24,000تومــان