حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رهیافت حل مسئله در دینامیک گاز

گروه مولفان | اتهیراجان راتهاکریشنان| داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 300

20,000 تومــان

انتقال حرارت هدایتی

گروه مولفان | آدریان بیژان| داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| بهروز روحانی
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 504

40,000 تومــان

مکانیک محیط پیوسته

گروه مولفان | آر. سی باترا| داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| علی افتخاری
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 378

20,000 تومــان

مقدمه ای بر آیرودینامیک و هیدرودینامیک تئوری

گروه مولفان | ویلیام سی یرز| داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| مهسا محمدی
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 222

15,000 تومــان

هدایت حرارتی

گروه مولفان | داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| لطیف م جی جی
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 496

20,000 تومــان

جابجایی حرارتی

گروه مولفان | داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| لطیف م جی جی
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 656

28,000 تومــان

دینامیک گاز کاربردی

گروه مولفان | داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 580

40,000 تومــان

دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان -جلد 2

گروه مولفان | کلاوس هافمن| استیو تی چیانگ| احمدرضا عظیمیان| مجید ملکی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 508

18,300تومــان

دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان -جلد 1

گروه مولفان | کلاوس هافمن| استیو تی چیانگ| احمدرضا عظیمیان| مجید ملکی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 590

21,000تومــان

مکانیک سیالات-مبانی و کاربردها -جلد 2

گروه مولفان | یونس ا چنگل| جان ام سیمبالا| احمدرضا عظیمیان| داود طغرایی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 952

29,000 تومــان

مکانیک سیالات-مبانی و کاربردها -جلد 1

گروه مولفان | یونس ا چنگل| جان ام سیمبالا| احمدرضا عظیمیان| داود طغرایی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 641

28,000 تومــان

  • 1