حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نظریه اجتماعی و مسئله شهری

گروه مولفان | پیتر ساندرز| محمود شارع پور
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 616

26,000تومــان

جوانی

گروه مولفان | گیل جونز| محمود شارع پور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,500تومــان

شهر، فضا و زندگی روزمره

گروه مولفان | محمود شارع پور
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 500

23,000 تومــان

دام های اجتماعی و مسئله ی اعتماد

گروه مولفان | بو روتستاین| لادن رهبری| محمود شارع پور| محمد فاضلی| سجاد فتاحی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 381

22,000تومــان

جامعه شناسی شهری

گروه مولفان | محمود شارع پور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 248

11,500تومــان

جامعه شناسی شهری

گروه مولفان | محمود شارع پور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 352

11,500تومــان

  • 1