حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درس و کنکور سریع ساختمان داده ها

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 455

28,000تومــان

درس و کنکور سریع مفاهیم سیستم عامل

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 323

23,000تومــان

درس و کنکور ساختمان گسسته

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 357

22,000 تومــان

درس و کنکور پایگاه داده ها

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 304

23,000 تومــان

درس و کنکور ساختمان داده ها

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 580

32,000 تومــان

درس و کنکور طراحی الگوریتم

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 473

30,000 تومــان

آموزش #c با مثال های کاربردی

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی| بهروز علیزاده سواره
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 176

11,000 تومــان

داده کاوی

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی| بهروز علیزاده سواره
ناشر: کاوشگران جوان رایانه (وابسته به شرکت فرهنگی کاوشگران جوان رایانه)
تعداد صفحات: 278

17,500 تومــان

درس و کنکور سریع ++C

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 573

30,000 تومــان

درس و کنکور سیستم عامل

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 388

25,000 تومــان

شبکه های رایانه ای

گروه مولفان | محمد کاظم عبدالرحیمی| کامبیز جمعدار| حمیدرضا مقسمی| محمد عادلی نیا
ناشر: کانون فرهنگی آموزش قلم چی
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

مجموعه ی طبقه بندی شده مبانی رایانه

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی| عباسعلی رضایی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش قلم چی
تعداد صفحات: 184

8,500 تومــان