حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درس و کنکور سریع ساختمان داده ها

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 455

28,000تومــان

درس و کنکور سریع مفاهیم سیستم عامل

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 323

22,000 تومــان

درس و کنکور پایگاه داده ها

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 304

22,000 تومــان

درس و کنکور ساختمان داده ها

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 580

32,000 تومــان

درس و کنکور طراحی الگوریتم

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 473

30,000تومــان

داده کاوی

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی| بهروز علیزاده سواره
ناشر: کاوشگران جوان رایانه (وابسته به شرکت فرهنگی کاوشگران جوان رایانه)
تعداد صفحات: 278

17,500 تومــان

درس و کنکور سریع ++C

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 573

30,000 تومــان

درس و کنکور سیستم عامل

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 388

23,000 تومــان

درس و کنکور سریع مدار منطقی

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 438

20,000 تومــان

درس و کنکور زبان عمومی و تخصصی کامپیوتر

گروه مولفان | حسین رضوانی| حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 673

30,000 تومــان

درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات

گروه مولفان | حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 304

13,000تومــان

درس و کنکور مهندسی نرم افزار

گروه مولفان | حسین رضوانی| حمیدرضا مقسمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 376

23,000 تومــان