حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کاتبان شاهنامه

گروه مولفان | حمیدرضا قلیچ خانی
ناشر: کتاب آرایی ایرانی
تعداد صفحات: 68

10,000 تومــان

خواجه اختیار منشی

گروه مولفان | حمیدرضا قلیچ خانی
ناشر: پیکره
تعداد صفحات: 72

20,000 تومــان

خوشنویسان استانبول

گروه مولفان | سلیمان برک| ثریا منیری تکمه داش| مهدی قربانی| حمیدرضا قلیچ خانی
ناشر: پیکره
تعداد صفحات: 352

150,000 تومــان

دیوان فروغی بسطامی

گروه مولفان | عباس بن موسی فروغی| حمیدرضا قلیچ خانی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 362

27,000 تومــان

خلیل الله؛ پادشاه قلم

گروه مولفان | حمیدرضا قلیچ خانی| کیانوش معتقدی| علی اصغر میرزایی مهر
ناشر: پیکره
تعداد صفحات: 56

17,000 تومــان

علی رضا عباسی

گروه مولفان | حمیدرضا قلیچ خانی
ناشر: پیکره
تعداد صفحات: 56

15,000 تومــان

مرآت الاصطلاح

گروه مولفان | مخلص لاهوری| چندر شیکهر| حمیدرضا قلیچ خانی| هومن یوسفدهی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 658

65,000تومــان

محمدحسین شیرازی

گروه مولفان | حمیدرضا قلیچ خانی
ناشر: پیکره
تعداد صفحات: 64

15,000 تومــان

عبدالرشید دیلمی

گروه مولفان | حمیدرضا قلیچ خانی
ناشر: پیکره
تعداد صفحات: 48

12,000 تومــان

اسدالله شیرازی

گروه مولفان | حمیدرضا قلیچ خانی
ناشر: پیکره
تعداد صفحات: 64

15,000 تومــان

زرافشان

گروه مولفان | حمیدرضا قلیچ خانی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 872

48,000 تومــان

درآمدی بر خوشنویسی ایرانی

گروه مولفان | حمیدرضا قلیچ خانی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 400

90,000 تومــان