حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

گودبرداری و سازه های نگهبان

گروه مولفان | حمیدرضا اشرفی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 488

36,000 تومــان

ریز ساختار، خواص و اجزای بتن

گروه مولفان | پوویندار کی مهتا| پائولو خوتا. ام مونته ئیرو| علی اکبر رمضانیانپور| پرویز قدوسی| اسماعیل گنجیان| حمیدرضا اشرفی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 781

25,000تومــان

تکنولوژی، طرح مخلوط، و ضوابط پذیرش بتن

گروه مولفان | حمیدرضا اشرفی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 336

18,000 تومــان

آمار کاربردی به زبان ساده

گروه مولفان | رضا نجاتی| حمیدرضا اشرفی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 370

18,500 تومــان

مواد هوشمند

گروه مولفان | حمیدرضا اشرفی| علیرضا پولادخان
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 216

12,000 تومــان

گودبرداری و سازه های نگهبان

گروه مولفان | حمیدرضا اشرفی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 272

20,000تومــان

مقاومت مصالح پیشرفته سیستم SI

گروه مولفان | استیون تیموشنکو| حمیدرضا اشرفی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 494

20,000 تومــان

همه چیز درباره بیش فعالی و اتیسم به زبان ساده

گروه مولفان | حمیدرضا اشرفی
ناشر: سلیس
تعداد صفحات: 160

6,500تومــان

استرس و افسردگی

گروه مولفان | حمیدرضا اشرفی
ناشر: توسعه فرهنگ و روان شناسی تهران
تعداد صفحات: 120

5,000تومــان

محاسبات قالب های اعضا و سازه های بتنی

گروه مولفان | حمیدرضا اشرفی| شاهین بیدمشکی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 324

15,000 تومــان

همه چیز درباره

گروه مولفان | حمیدرضا اشرفی
ناشر: توسعه فرهنگ و روان شناسی تهران
تعداد صفحات: 104

3,000تومــان

مصائب حافظ

گروه مولفان | شمس الدین محمد حافظ| حمیدرضا اشرفی
ناشر: توسعه فرهنگ و روان شناسی تهران
تعداد صفحات: 80

2,000تومــان