حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روابط عمومی چیست؟

گروه مولفان | احمد یحیایی ایله ای
ناشر: سیمای شرق
تعداد صفحات: 182

15,000 تومــان

الگوی کاربردی مدیریت علمی روابط عمومی

گروه مولفان | احمد یحیایی ایله ای
ناشر: سیمای شرق
تعداد صفحات: 216

14,000 تومــان

روابط عمومی حرفه ای

گروه مولفان | احمد یحیایی ایله ای
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 300

14,000 تومــان

اصول مشتری مداری

گروه مولفان | احمد یحیایی ایله ای
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 0

19,000تومــان

روابط عمومی و مدیریت شهری

گروه مولفان | احمد یحیایی ایله ای
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: 163

6,000 تومــان

جامعه شناسی تبلیغات

گروه مولفان | احمد یحیایی ایله ای
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 200

10,000 تومــان

اصول و آداب تشریفات

گروه مولفان | احمد یحیایی ایله ای| برات الله صمدی راد
ناشر: کارگزار روابط عمومی
تعداد صفحات: 232

10,000 تومــان

مدیریت تشریفات

گروه مولفان | احمد یحیایی ایله ای
ناشر: کارگزار روابط عمومی
تعداد صفحات: None

3,500 تومــان

  • 1