حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مواجهه

گروه مولفان | میلان کوندرا| فروغ پوریاوری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 224

19,000 تومــان

نه فرشته نه قدیس

گروه مولفان | ایوان کلیما| فروغ پوریاوری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 328

18,000 تومــان

مهمانی خداحافظی

گروه مولفان | میلان کوندرا| فروغ پوریاوری
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 312

20,000 تومــان

بعد از انقلاب

گروه مولفان | فروغ پوریاوری| میلان کوندرا
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 320

15,000 تومــان

در میانه ی امنیت و ناامنی

گروه مولفان | ایوان کلیما| فروغ پوریاوری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 126

8,000 تومــان

وصیت خیانت شده

گروه مولفان | میلان کوندرا| فروغ پوریاوری
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 240

10,000 تومــان

روح پراگ

گروه مولفان | ایوان کلیما| فروغ پوریاوری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 245

27,000 تومــان

در انتظار تاریکی، در انتظار روشنایی

گروه مولفان | ایوان کلیما| فروغ پوریاوری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 312

15,000 تومــان

کارگل

گروه مولفان | ایوان کلیما| فروغ پوریاوری
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 288

14,000 تومــان

قرن بیستم و بحرانی جهانی به نام انقلاب

گروه مولفان | فروغ پوریاوری| میلان کوندرا
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 385

4,500 تومــان

چالش های حقوق بشر

گروه مولفان | ادوارد دبلیو. سعید| فروغ پوریاوری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 224

8,000 تومــان

ژاک و اربابش

گروه مولفان | میلان کوندرا| فروغ پوریاوری
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 107

12,000 تومــان