حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

جبر خطی

گروه مولفان | سهیل دیانت| ایلای سابر| مهدی ایمان پرست| حمید دارابی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 386

16,000 تومــان

ریاضیات مقدماتی

گروه مولفان | مهدی ایمان پرست| حمید دارابی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 312

16,000 تومــان

ریاضیات مقدماتی

گروه مولفان | مهدی ایمان پرست| حمید دارابی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 300

5,500تومــان

  • 1