حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رفتار مکانیکی و خستگی قطعات متخلخل تف جوشی شده

گروه مولفان | حمید خرسند| حسن عبدوس
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 174

13,000تومــان

فوم های فلزی نوین مبتنی بر روش های حالت جامد و متالورژی پودر

گروه مولفان | حمید خرسند| مصطفی امیرجان
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

کاربرد نانوتکنولوژی و نانوذرات در صنعت خودروسازی

گروه مولفان | حمید خرسند| مرتضی امرونی حسینی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 245

24,500 تومــان

شیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مواد

گروه مولفان | حمید خرسند| نسیم کیایی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 543

22,000تومــان

  • 1