حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

پارادایم جدید

گروه مولفان | آلن تورن| سلمان صادقی زاده| احمد نقیب زاده
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 336

20,000تومــان

زمانی میان زمان ها

گروه مولفان | لیلی عشقی| احمد نقیب زاده
ناشر: فلات
تعداد صفحات: 199

18,600 تومــان

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز

گروه مولفان | احمد نقیب زاده
ناشر: قومس
تعداد صفحات: 314

16,000 تومــان

سیاست و حکومت در اروپا

گروه مولفان | احمد نقیب زاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

سیاست خارجی اتحادیه اروپا

گروه مولفان | فدریگا ام. بیندی| پریسا شاه محمدی| احمد نقیب زاده
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 478

19,000 تومــان

توسعه سیاسی

گروه مولفان | برتران بدیع| ژرژ لاوو| احمد نقیب زاده| مهدی عباسی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ

گروه مولفان | احمد نقیب زاده
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

نکات کلیدی تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز

گروه مولفان | بهرام نوازنی| مهران کاظمی| امیر پورمند| احمد نقیب زاده
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 200

12,000تومــان

جامعه شناسی احزاب سیاسی

گروه مولفان | روبرت میشلس| احمد نقیب زاده
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

جامعه شناسی دولت

گروه مولفان | برتران بدیع| پیر بیرن بوم| احمد نقیب زاده
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

مطالعه تطبیقی دولت درجوامع مسیحی و در جوامع اسلامی

گروه مولفان | برتران بدیع| احمد نقیب زاده
ناشر: علم
تعداد صفحات: 368

11,500تومــان

دانشمند و سیاستمدار

گروه مولفان | ماکس وبر| رمون آرون| احمد نقیب زاده
ناشر: علم
تعداد صفحات: 254

7,500تومــان

  • 1