حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دولت عقلانی

گروه مولفان | حسین قریب| حمید اسکندری
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 397

25,000 تومــان

تهدید سایبری و پدافند سایبری

گروه مولفان | حمید اسکندری| رحمت الله امیرصوفی
ناشر: بوستان حمید
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

رزمایش و سناریونویسی پدافند غیرعامل

گروه مولفان | حمید اسکندری
ناشر: بوستان حمید
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

دانستنی های پدافند غیرعامل

گروه مولفان | حمید اسکندری
ناشر: بوستان حمید
تعداد صفحات: 208

10,000 تومــان

چیزستان

گروه مولفان | حمید اسکندری
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 63

6,000تومــان

بانک سؤالات آزمون های پدافند غیرعامل

گروه مولفان | حمید اسکندری
ناشر: بوستان حمید
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

آشنایی با جنگ نرم -جلد 2

گروه مولفان | محمد ابراهیم نژاد شلمانی| حمید اسکندری
ناشر: بوستان حمید
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

اقتصاد مقاومتی

گروه مولفان | حمید اسکندری
ناشر: بوستان حمید
تعداد صفحات: None

7,500 تومــان

آشنایی با جنگ نرم -جلد 3

گروه مولفان | محمد ابراهیم نژاد شلمانی| حمید اسکندری
ناشر: بوستان حمید
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

آشنایی با جنگ نرم، جنگ سایبر -جلد 4

گروه مولفان | محمد ابراهیم نژاد شلمانی| حمید اسکندری
ناشر: بوستان حمید
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

راهبردهای حفاظت از زیرساخت های حیاتی

گروه مولفان | جان سالیوانت| محمد ابراهیم نژاد شلمانی| حمید اسکندری
ناشر: بوستان حمید
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

الگوهای سناریونویسی در مدیریت بحران

گروه مولفان | حمید اسکندری
ناشر: بوستان حمید
تعداد صفحات: 80

7,500 تومــان