حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هویت ایرانی

گروه مولفان | حمید احمدی| احمد اشرف| گیراردو نیولی| علیرضا شاپور شهبازی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 264

20,000تومــان

قومیت و قوم گرایی در ایران

گروه مولفان | حمید احمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 447

26,000تومــان

باد جایی خسته خواهد شد

گروه مولفان | حمید احمدی
ناشر: اریش
تعداد صفحات: 96

8,000 تومــان

خاطراتی از سازمان افسران حزب توده ایران

گروه مولفان | مرتضی زربخت| حمید احمدی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 344

16,000تومــان

بلشویک ها و نهضت جنگل

گروه مولفان | مویسی آرونوویچ پرسیتس| حمید احمدی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 128

5,000 تومــان

جنبش های اسلامی معاصر در جهان عرب

گروه مولفان | آر. هرایر دکمجیان| حمید احمدی
ناشر: شرکت انتشارات کیهان
تعداد صفحات: 516

6,500 تومــان

جامعه شناسی سیاسی جنبش های اسلامی

گروه مولفان | حمید احمدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 304

9,100 تومــان

سیر تحول جنبش های اسلامی

گروه مولفان | حمید احمدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 384

11,500 تومــان

دینامیک سازه های فراساحلی

گروه مولفان | محمد علی لطف اللهی یقین| حمید احمدی| محمدرضا شیدایی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 543

11,000 تومــان

تاریخچه فرقه جمهوری انقلابی ایران و گروه ارانی

گروه مولفان | حمید احمدی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 232

6,500تومــان

پان ترکیسم یک قرن در تکاپوی الحاق گری

گروه مولفان | یعقوب م لانداو| حمید احمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 422

4,800 تومــان

ارمغان شعر شیعه

گروه مولفان | محمود احمدی خراسانی| حمید احمدی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 416

6,600تومــان